Bli en av oss!
Norges eneste utdannelse hvor du kan oppnå den
beskyttede tittelen Registrert Hypnoterapeut

Som først ut i Norge kan Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose
tilby en grunnutdanning i hypnoterapi som oppfyller alle krav fra NFKH, som
også er godkjent av Helsedirektoratet
.

Utdanningen er godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH)

NB: Dette er den eneste utdanningen innen hypnose
i Norge pr i dag hvor du kan registrere deg i Brønnøysundregistrene med tittelen: «Registrert hypnoterapeut» etter bestått eksamen. Dette gir også momsfritak på behandlingene du utfører.

For å jobbe med menneskets sinn på en trygg og god måte kreves kunnskap og ferdighet. Derfor tilbyr Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose(NIH) denne grunnutdanningen som går over 2 år, hvor to av Norges fremste hypnoterapeuter er instruktører.

På denne grunnutdanningen kan du tilegne deg den nødvendige kunnskapen
og de ferdighetene som trengs for å bli en dyktig Hypnoterapeut.
Du trenger ikke være lege eller psykolog for å jobbe med hypnoterapi eller for å ta denne utdannelsen.

NB! Det er mulig å ta et semester om gangen. Du trenger med andre ord ikke binde deg til 2 år dersom noe skulle gjøre at du må avslutte underveis i utdanningen.

Dersom du er usikker på om du feks ønsker å bli hypnoterapeut, eller om hypnose er noe for deg – så anbefales Henry Leander sitt introduksjonskurs som går over 1 dag. Du vil begynne å prøve ut hypnoseteknikker allerede i løpet av første timen på dette kurset. Neste kurs er 21. mai 2017 i Sandefjord. Du kan lese mer om dette kurset her: https://www.henryleander.no/kurs/introduksjonskurs-hypnose-og-nlp/

Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) stiller nå høye krav til innhold av en godkjent grunnutdanning innen hypnoterapi og klinisk hypnose.

Første semester hos Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose(NIH) er innholdet mer omfattende enn de krav som ellers tilbys i en grunnutdanning innen hypnoterapi.

Man kan begynne å jobbe som hypnoterapeut etter første semester. Derfor er det mulig etter første semester å ta en frivillig eksamen for og få en Diplom godkjenning som hypnoterapeut. En diplom som kvalifiserer til studentmedlemskap hos NFKH.

Ved å avlegge en frivillig eksamen utenfor oppsatte kurstider vil man hos NIH kunne oppnå følgende titler:

Etter første semester – Diplom Hypnoterapeut.

Etter andre semester – Master Hypnoterapeut.

Etter tredje semester – Spesialisert Hypnoterapeut.

Etter fjerde semester- Avansert Diplom Hypnoterapeut.

Avansert Diplom Hypnoterapeut beviser at du er kvalifisert og at du har innfridd de krav som NFKH setter for en godkjent grunnutdanning. Med den godkjenningen får du mulighet til et fullverdig medlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose, som igjen gir deg muligheten til å bruke den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut. Det er kun de som innfrir krav til medlemskap i NFKH som har lov til å benytte seg ev tittelen Registrert hypnoterapeut.

NB! Denne utdanningen er den eneste i sitt slag i Norge pr i dag. Den er ikke kopiert og oversatt fra et utenlandsk foretak. På grunn av dette er også kursinstruktørene fra Norge. Utdanningen er grundig utarbeidet av dyktige hypnoterapeuter, som er blant de i Norge som pr i dag har mest erfaring og kunnskap innenfor hypnoterapi og klinisk hypnose.

Hvorfor bli hypnoterapeut?

Ofte bruker man viljestyrke, logikk eller analyse for å prøve å bryte dårlige mønstre eller vaner, uten å lykkes. Viljestyrke, logikk og analyse er elementer i det bevisste sinnet. Vaner og mønstre er en del av det underbevisste sinn. Med hypnose kan man få større tilgang til den underbevisste delen av sinnet hvor blant annet mønster og vaner sitter – og der de kan forandres.
– Henry Leander

Det er utrolig interessant og spennende å jobbe med menneskets sinn.
Der ligger det enorme resurser som må behandles med nøyaktighet og respekt.
For å kunne jobbe med menneskets sinn på en forsvarlig og god måte kreves det innsikt på forskjellige områder i forhold til hele mennesket. Alt dette lærer du på denne grunnutdanningen.

På grunn av grunnutdanningens omfattende innhold kan alle som jobber med mennesker eller som ønsker en selvutvikling og forståelse av menneskets sinn og adferd dra nytte av denne utdannelsen.

Ønsker du deg en karriere som hypnoterapeut?
Ønsker du å lære deg kraftfulle verktøy til selvutvikling, og til å kunne hjelpe andre?

dark-blue-tick Det er behov for flere dyktige hypnoterapeuter i Norge
dark-blue-tick H
ypnoterapi er en trygg og behagelig behandlingsform.
dark-blue-tick
Hypnose og hypnoterapi kan være med på å øke effekten av andre behandlingsformer ved å kombinere disse.
dark-blue-tick
Vitenskapelig dokumentert. Overlegent mange behandlingsformer på mange områder.
dark-blue-tick
Privat praktiserende hypnoterapeut er godt betalt, i Norge i dag tar de fleste hypnoterapeuter mellom 600,- og 900,- pr konsultasjon. Mer erfarne kan ta opp mot 1600,-
dark-blue-tick
En utdannelse som du kan benytte på heltid eller deltid.
dark-blue-tick Økt etterspørsel
de siste 10-15 årene, få hypnoterapeuter pr i dag.
dark-blue-tick
Hypnoterapi har de senere år fått større innpass i offentlig helsesektor. Det er stadig flere leger som henviser enkelte pasienter til dyktige hypnoterapeuter.

 

Informasjon om utdannelsen

dark-blue-tick Utdannelsen går over to år og består av totalt 17 moduler
dark-blue-tick All undervisning og undervisningsmateriell er på Norsk
dark-blue-tick All undervisning foregår i helger
dark-blue-tick Kun profesjonelle instruktører
dark-blue-tick NIH benytter seg kun av veiledere som er godkjent av NFKH
dark-blue-tick Undervisning av spesialist i allmennmedisin på det medisinske innholdet
dark-blue-tick På grunn av teknologien som NIH har tatt i bruk, vil ingen miste undervisning dersom de er forhindret i å delta på noen av samlingene
dark-blue-tick Ved fullført utdannelse og bestått eksamen kan du benytte deg av den beskyttede tittelen som Registrert Hypnoterapeut
dark-blue-tick Du kan starte opp egen virksomhet og få momsfritak som hypnoterapeut
dark-blue-tick Du får mulighet til medlemskap m/ yrkesforsikring i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose, som er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

Hvem passer utdannelsen for?

dark-blue-tick For deg som ønsker solid grunnutdanning i hypnoterapi, for deretter å begynne en karriere som hypnoterapeut hvor du kan hjelpe andre mennesker til et bedre liv.
dark-blue-tick Helsepersonell, terapeuter, psykologer og i andre yrker hvor man jobber med mennesker kan ha stor nytte av denne utdanningen som ekstra verktøy i sitt virke!
dark-blue-tick For deg som allerede jobber med mennesker, men ønsker å lære deg hypnose og hypnoterapi, som inkluderer kraftige verktøy, modeller og teknikker til å gjøre endring hos andre uten å gå veien av viljestyrke eller veldig mange repetisjoner!


Se kursinstruktør Henry Leander i Schrødingers katt på NRK1

Dersom du er usikker på om du feks ønsker å bli hypnoterapeut, eller om hypnose er noe for deg – så anbefales Henry Leander sitt introduksjonskurs som går over 1 dag. Du vil begynne å prøve ut hypnoseteknikker allerede i løpet av første timen på dette kurset. Neste kurs er 29. januar 2017 i Sandefjord. Du kan lese mer om dette kurset her: https://www.henryleander.no/kurs/introduksjonskurs-hypnose-og-nlp/

Kursinnhold / moduler

1. SEMESTER – Hovedmål:

dark-blue-hypnose-star-png Kunnskap om hypnosens historie. Samt kjennskap til sentrale personer
hypnoterapi som har utmerket seg i forhold til hypnose og hypnoterapi.
dark-blue-hypnose-star-png Grunnleggende kunnskap om hjernens oppbygging, og hvordan
hypnoterapi høyre- og venstre hjernehalvdel fungerer.
dark-blue-hypnose-star-png Kunnskap om hvordan det bevisste og ubevisste sinnet
hypnoterapi oppfatter og påvirker hverandre.
dark-blue-hypnose-star-png Kjenne til forskjellene på meditasjon, selvhypnose, hypnose og hypnoterapi.
dark-blue-hypnose-star-png Studentene får grunnleggende innføring i klientarbeid.
dark-blue-hypnose-star-png Grunnleggende innføring i hva de forskjellige elementene
hypnoterapi i hypnose og hypnoterapi består av.
dark-blue-hypnose-star-png Praktiske øvelser og trening i forhold til det som er nevnt over.

Etter 1. semester skal studentene ha tilstrekkelig med den kunnskap de trenger for å begynne å jobbe med klienter på egenhånd. 

2. SEMESTER – Hovedmål:

dark-blue-hypnose-star-png Utvidet forståelse av hvordan minner, tro, overbevisning og verdier kan
hypnoterapi påvirke hverandre og det enkelte individ.
dark-blue-hypnose-star-png
Gjennomføre klientarbeid med kartlegging, pre-talk og hypnoterapi
hypnoterapi av røykeslutt og søtsug.
dark-blue-hypnose-star-png
Kunnskap i forhold kommunikasjon og relasjonsbygging.
dark-blue-hypnose-star-png
Skal kunne bruke forskjellige typer induksjoner og fordypninger.
dark-blue-hypnose-star-png
Ha noe kjennskap til NLP og forskjellige NLP-teknikker.
dark-blue-hypnose-star-png
Bruke NLP-teknikker kombinert med hypnoterapi.
dark-blue-hypnose-star-png
Kjennskap til rus og påvirkning.
dark-blue-hypnose-star-png
Forståelse av stimuli responsmønster.
dark-blue-hypnose-star-png
Innsikt i vitenskapslære.

3. SEMESTER – Hovedmål:

dark-blue-hypnose-star-png Ha kunnskap og kjenne til forskjellen i forhold til selvfølelse,
hypnoterapi selvbilde, ego og selvtillit.
dark-blue-hypnose-star-png
Kjennskap til EFT og TFT.
dark-blue-hypnose-star-png
Beskytte seg som terapeut i terapeutrollen.
dark-blue-hypnose-star-png
Hypnoterapi i forhold til barn.
dark-blue-hypnose-star-png
Kunnskap om personlighet, personlighetstyper og
hypnoterapi forskjellige personlighetstrekk.
dark-blue-hypnose-star-png
Begynne å trene på og jobbe med forskjellige problemstillinger
hypnoterapi i hypnoterapi som inneholder tema som er relevant i forhold
hypnoterapi til det 3.semesteret.

4. SEMESTER – Hovedmål

dark-blue-hypnose-star-png Bruke hypnoterapi som behandlingsmetode i forhold til forskjellige
hypnoterapi psykologiske problemstillinger.
dark-blue-hypnose-star-png
Kjennskap til hovedtrekk i noen typer psykoterapi.
dark-blue-hypnose-star-png
Kunnskap innenfor Etikk.
dark-blue-hypnose-star-png
Utøve hypnoterapi på en trygg og god måte, slik at klienten får en
hypnoterapi god opplevelse av å bli sett, forstått og ivaretatt.
dark-blue-hypnose-star-png
Samfunnslære
dark-blue-hypnose-star-png
Kunnskap om relevant lovverk ved alternativ behandling.
dark-blue-hypnose-star-png
Kunnskap om hvordan starte opp egen virksomhet innen hypnoterapi.
dark-blue-hypnose-star-png
Kjennskap til lovlig markedsføring og reklame i forhold til hypnoterapi.
dark-blue-hypnose-star-png Alle temaene som utdanningen inneholder, skal den enkelte utøver av
hypnoterapi hypnoterapi kunne håndtere og bruke i forhold til behandling.

Tidsaspekt

Vi har nå satt opp en ny grunnutdanning som starter høsten 2017!
For påmelding, se lenger ned på denne siden.

Grunnutdanningen går over 2 år og består totalt av 17 kursmoduler.
Det er 4 moduler pr semester, *med unntak av 1. semester 2019 som inneholder en ekstra samling.

Dersom du er usikker på om du feks ønsker å bli hypnoterapeut, eller om hypnose er noe for deg – så anbefales Henry Leander sitt introduksjonskurs som går over 1 dag. Du vil begynne å prøve ut hypnoseteknikker allerede i løpet av første timen på dette kurset. Neste kurs er 29. januar 2017 i Sandefjord. Du kan lese mer om dette kurset her: https://www.henryleander.no/kurs/introduksjonskurs-hypnose-og-nlp/

Bevertning

  • Dagpakke for alle kursdeltakerne inneholder:
  • Morgenbuffet med kaffe/te, frukt og nøtter.
  • Kaffe og te hele dagen.
  • Pause med kaffe/te og kake eller frukt.

For mer informasjon, ta kontakt ved å benytte skjema på denne siden, eller send en epost til: utdannelse@hypnosekurs.no

Oppstart 9. september 2017

EarlyBird rabatt ved påmelding før 1. mai 2017: 25%
EarlyBird rabatt ved påmelding før 1. juni 2017: 15%

Datoer for første semester 2017:

09.-10. september, 07.-08. oktober, 04.-05. november og 02.-03. desember

Kurstid alle helger:
Lørdag 10:00-17:00
Søndag 10:00-16:00

All undervisning foregår i Oslo

 

TV2-Paa-tur-med-Dag-Otto-hypnose-henry-leanderDag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård utfordret hverandre til mye rart i programserien På tur med Dag Otto.
Kursinstruktør Henry Leander hypnotiserte dem begge og både Dag Otto og Kristian sier med hundre prosent sikkerhet at det funket! Se klipp fra programmet ved å klikke på bildet over.

Litt om instruktørene

  • Er blant de to første som startet opp egen praksis som hypnoterapeuter i Norge.
  • Begge har metakompetanse og flere setifiseringer i hypnoterapi og NLP, og vil kunne gi en utdanning som gjør deg til en unik og dyktig hypnoterapeut.
  • I flere år har begge to hatt stor pågang av klienter og lange ventelister. Og har derfor sett behovet for flere dyktige hypnoterapeuter.
  • Har siden 2005 jobbet med til sammen over 40 000 mennesker, og er to av Norges mest etterspurte hypnoterapeuter, instruktører, foredragsholdere og veiledere i klinisk hypnose og hypnoterapi.

henry

Henry Leander Andersen har jobbet på fulltid med bruk av hypnose siden januar 2005, og har jobbet med alt i fra skuespillere, programledere, toppidrettsutøvere, forretningsfolk og holdt kurser ved noen av Norges største bedrifter. Henry har vært omtalt i bl.a: Norsk Ukeblad, Hjemmet, KK, Senkveld med Thomas og Harald og På Tur med Dag Otto Lauritzen på Tv2. I FørKveld Live, Newton og Schrødingers katt på NRK1, nrkRadio, p4, Radio Norge, VG, Medium, BergensAvisa, SB, TB og Tv-Vestfold for å nevne noe – Henry Leander sin offisielle CV er lang og taler for seg selv om hans resultater og dyktighet.

Om du ønsker kan du lese enda litt mer om Henry Leander her .

 

siren

Siren B Blix har siden 2005 jobbet på legesenteret Saits Medisinske i Kristiansand. Hun er blant en av de mest etterspurte og anerkjente hypnoterapeuter i Norge. Hun har jobbet med toppidrettsutøvere, politikere, og tv-kjendiser, og har over 16 000 klienttimer bak seg. I tillegg til all sin etterutdanning og sine 4 spesialutdanninger i klinisk hypnose og hypnoterapi er hun helseutdannet og har kompetanse innenfor komplementær medisin. Hun har også fordypet seg innen psykologi, samt utvidet innsikt i praktisk psykologi. Hun har Master Practitioner i NLP, sertifisering innen EFT og i TOC-modellen (Theory of Constaints)

 

 

Påmelding

Pris pr semester:

Et semester består av 4 helgesamlinger*, lør + søn i tillegg til studiegrupper og hjemmearbeid.
Du kan selv velge om du ønsker å betale hele semesteret under ett og få 1700,- i avslag
(totalt kr. 25 800,-), eller du kan betale før hver helgesamling dersom dette ønskes.
EarlyBird tilbud:
Meld deg på før 1. mai og få 25% på første semester!

Pris pr semester: kr 27 500,-

 

Vennerabatt:

Ta kontakt med oss dersom dere er to eller flere som ønsker å melde dere på samtidig. Du kan da benytte skjema til høyre, eller sende oss en epost på: utdannelse@hypnosekurs.no


Vennligst fyll ut skjema til høyre når du melder deg på utdannelsen, dersom du har spørsmål kan også dette skjema benyttes. For å sikre din plass så er det et depositum på kr 5000,- som blir trukket fra kursavgiften når den skal betales i sin helhet. Depositum kan betales til konto:
5082 05 80416 og merkes med deltakers navn, epost og telefonnummer. Du kan også sende oss en epost med fakturainformasjon, så sender vi deg en faktura.

Plassen din er sikret når depositum er betalt, og vi vil ta kontakt med deg snarest med mer kursinformasjon. Bindende påmelding og depositum er ikke refunderbart med unntak av legeerklæring.
Avtale om delbetaling kan inngås – ta kontakt for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Fyll ut dette skjema, så tar vi kontakt ved første anledning.

facebook-button-like

Referanser fra tidligere kurs med Henry Leander

Referanse-Lasse-NyheimEt utrolig lærerikt og nyttig kurs som overgikk alle håp og forventninger.
Jeg kom inn med minimal kunnskap om hypnose. Da jeg forlot kurset, hadde jeg lært meg hvordan jeg kunne hypnotisere meg selv og andre!

Jeg har i ettertid hypnotisert flere personer, og fått super inspirasjon til å lære mer og utforske videre! Med innføring i NLP i samme kurs, så er dette kurset komplett for min del.
Tusen takk for det mest komplette, lærerike, og ikke minst interessante kurset jeg har hatt noensinne!

– Lasse Nyheim

 

Virkelig kvalitet er sjelden vare.
Jeg har fulgt med Henry i over 10 år nå,
og hans resultater snakker for seg selv.

Med hånden på hjertet kan jeg trygt si
at Henry er uten sammenligning den
beste hypnotisøren i Norge.


– Morten Hake
– Entrepreneur, Relationship coach
www.mortenhake.com

 

 

Det er ingen tvil om at Henry behersker hypnose
og NLP-teknikkene veldig godt og at han har enormt
med kunnskap som han øser av.

Takk for et lærerikt, artig og interessant kurs.


– Anita Ness

 

fredrik
Må bare si at kurset var en av de villeste opplevelsene
og kunnskapene jeg noensinne har lært.

Kurset var godt oppbygget, med teori på starten,
startet med lette induksjoner og senere litt mer avanserte induksjoner/metoder.

Det var lett å følge med, kanskje på grunn av din fascinasjon på emnet.
Alt i alt et supert kurs! Håper du starter opp flere kurs i fremtiden 😉

– Fredrik Torp

 

Referanse-Helle-BroughtonJeg valgte å gå avansert hypnoterapi kurs hos Henry Leander Andersen.
Dette er utvilsomt et av de smarteste valgene jeg har gjort i tråd med min
hypnoterapi utdanning. Gjennom dette kurset lærte jeg de hypnoseteknikker
som er nødvendige, når klienten ikke å respondere på den alminnelige teknikken
som vi blir utdannet til ved skolene. Foreleseren var utrolig dyktig,
Han har en unik måte å møte kursdeltagere på. Han utfordrer og motiverer oss
til å prøve ut disse spennende teknikkene. Jeg nøler derfor ikke med å anbefale
denne utdanningen. Jeg mener det er helt nødvendig for en hypnoterapeut å kunne
benytte seg av flere hypnoseteknikker i sin praksis.

-Hypnoterapeut Helle D Broughton
www.hypnotisert.no

 

 

Henry Leander og Siren Blix sammen med noen tidligere lærere og mentorer.

Henry Leander Andersen sammen med Richard BandlerHenry Leander Andersen og Michael Neill

 

 

 

 

 

Henry Leander sammen med Dr Richard Bandler
(Skaperen av NLP)

.

Henry Leander sammen med Michael Neill


siren-blix-hypnose-hypnoterapi

.Henry Leander sammen med John LaValle

 

 

 

Kursinstruktør Siren B Blix sammen med Andrew Newton
(mannen som lærte Paul McKenna hypnose) .

 

Henry Leander og Jamie Smart
Henry Leander sammen med Jamie Smart

 

Her er noen artikler/faksimiler med kursinstruktør Henry Leander.
Disse 3 er hentet fra Norsk Ukeblad #28 2006 samt #42 fra 2007 og KK #42 2009

Norsk-Ukeblad-2006-28-artikkel

 

 

Dette er første gangen jeg har klart å holde vekten!
– Hege Otterstad Sæhle i KK #42 2009
KK 2209-42
Vigdis ned 33kg etter hypnose hos Henry Leander
– Norsk Ukeblad #42 2007Norsk-Ukeblad-2007-42
Norsk-Ukeblad-2007-42-artikkel

Her kan du skrive deg på vårt nyhetsbrev dersom du ønsker epost når fremtidige kurs blir satt opp:

Print Friendly, PDF & Email